godlo_polski.svg
Paweł Kułaga - Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Komornik Sądowy
Kielce

Paweł Kułaga - Komornik Kielce
Obszar właściwości miejscowej

Właściwość Komornika Sądowego obejmuje:

Komornik Sądowy realizuje, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, następujące zadania:

  • wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  • sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora,
  • doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji,
  • sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty,
  • weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Komornik Kielce Paweł Kułaga

Kancelaria Komornicza nr VII w Kielcach

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
Komornik przyjmuje we wtorki w godz. 10.00 – 16.00 oraz po telefonicznym uzgodnieniu w inne dni robocze.
Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2013 r. zostałem powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach po odwołanym komorniku Stefanie Stępień. Procedura powołania nowego komornika w tym rewirze i odwołania zastępcy zakończyła się z dniem 13 stycznia 2014r. Zgodnie z art. 11 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U. Nr 133 z późniejszymi zmianami jako powołany komornik przejąłem prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych.
Biuro

25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 38/4 (I piętro)
NIP: 867 184 60 99

E-mail

kielce4@komornik.pl

Telefony

tel./fax 41-3431203, 41-3622296
tel. kom. +48 509-568-482

Nr rachunku bankowego

17 1020 2629 0000 9202 0015 8733

Wnioski egzekucyjne

Wnioski niezbędne do wszczęcia postępowań egzekucyjnych. Wnioski należy po wypełnieniu złożyć w tutejszej kancelarii komorniczej wraz z tytułem wykonawczym (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

Do przeglądania powyższych wniosków , może okazać się potrzebny program MS Word.

Licytacje ruchomości / Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIA

© Komornik Paweł Kułaga - Kancelaria Komornicza w Kielcach,
All Rights Reserved.
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.