Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Km 1546/14, Km 382/15, Km 2257/15, Km 218/16, Km 1853B/17: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Brynica, gm. Piekoszów, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00124480/0, należącej do dłużników:

OBWIESZCZENIE Km 1546/14, Km 147/15, Km 258/15, Km 2228/15, Km 1853A/17: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Brynica, gm. Piekoszów, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00124481/7, należącej do dłużników:

OBWIESZCZENIE Km 224/20: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że przystąpił do opisu i oszacowania przystąpił do opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego oznaczonego jako lokal mieszkalny własnościowego prawa spółdzielczego, położony w Kielcach przy ul. Chopina 13/3, wpisany w rejestrze lokali własnościowych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

OBWIESZCZENIE Kmp 2/20: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że przystąpił do opisu i oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości, położonej w miejscowości Kostomłoty II, gm. Miedziana Góra, która posiada  założoną  księgę  wieczystą  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w w Kielcach o numerze: KI1L/00006604/3, należącej do dłużnika:

OBWIESZCZENIE Km 521/13: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że przystąpił do opisu i oszacowania udziału w wysokości 1/2 należącego do Wan Teresy oraz udziału w wysokości 1/2 należącego do Magner Margaret w nieruchomości położonej w miejscowości Marzysz, gm. Daleszyce, która posiada urządzoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00007727/8

OBWIESZCZENIE GKM 42/19, KM 1203/18, KM 532/19, KM 242/19, GKM 141/19, KM 1473/19, KM 1474/19, GKM 169/19, GKM 206/19, KM 2075/17: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości w Kielcach przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 4, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00055201/6, należącej do dłużnika