OBWIESZCZENIE Km 1461/19: Opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt Km 1461/19
Kielce, dnia 10-02-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1461/19 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Spółdzielnia Mieszkaniowa WICHROWE WZGÓRZE w Kielcach

  1. Jeziorańskiego 73, 25-432 Kielce

rep. Radca Prawny Karczmarczyk Anna

przystąpił do opisu i oszacowania udziału 39/100 należącego do Witkowska Dagmara i udziału 61/100 należącego do Majkowski Jacek w lokalu mieszkalnym, położonym w Kielcach przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 109/54, dla którego urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00165850/4, należącego do dłużników:

  1. Witkowska Dagmara
    Jeziorańskiego 109/54, 25-432 Kielce
  2. Majkowski Jacek
    Jeziorańskiego 109/54, 25-432 Kielce

 

Rozpoczęcie opisu i oszacowania wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego nastąpi w dniu: 25 marca 2021 r. o godz. 10:00 w miejscu położenia tego lokalu mieszkalnego.

Natomiast ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowego lokalu mieszkalnego i podpisanie protokołu nastąpi w dniu: 27 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.