OBWIESZCZENIE Km 1546/14, Km 147/15, Km 258/15, Km 2228/15, Km 1853A/17: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. aktKm 1546/14, Km 147/15, Km 258/15, Km 2228/15, Km 1853A/17
Kielce, dnia 19-04-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1546/14 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzycieli:

 1. RUREX sp. z o.o. z siedzibą w Opaczy
 2. Bodycha 8 A, 05-520 Opacz

rep. Kancelaria Adwokacka Rożdżyński-Stańczak i Wspólnicy Adwokat Rożdżyński-Stańczak Włodzimierz

 1. Limanowskiego 11 P, 02-943 Warszawa
 2. Logis Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe sp. z o.o. w Kielcach
 3. Sieje 121 A, 25-561 Kielce

rep. Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Leśniewski Paweł

 1. Warszawska 6/21, 25-306 Kielce
 2. TRADE NEW Sp. z o.o. Sp. k.

 (poprzednio: Tedex Group sp. z o.o. z/s w Wólce Kłuckiej i TIHE Plus Sp. z o.o. z/s w Wólce Kłuckiej)

 1. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

rep. Adwokat Sochański Michał

 1. TRAKT S.A. w Górkach Szczukowskich

Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów

rep. Radca Prawny Piątek Tomasz

 1. CF 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(poprzednio: Bank Spółdzielczy w Kielcach)

 1. Próżna 9, 00-107 Warszawa

rep. Cantrum Finansowe S.A. Radca Prawny Borowiecki Miłosz

 1. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Brynica, gm. Piekoszów, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00124481/7, należącej do dłużników:

 1. Garmulewicz Michał

Umer 10 A, 26-050 Zagnańsk

adres dodatkowy:

 1. Norwida 4/11, 25-410 Kielce
 2. ANKRA Sp. z o. o. w Kielcach w likwidacji
 3. Norwida 4/11, 25-410 Kielce

      rep. przez likwidatora Radca Prawny Dudała Grzegorz

 1. Starodomaszowska 30/53, 25-511 Kielce

 

Ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości i podpisanie protokołu nastąpi w dniu:

29 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.