OBWIESZCZENIE Km 1546/14: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt Km 1546/14
Kielce, dnia 17-11-2020
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1546/14 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzycieli:

 1. RUREX sp. z o.o. z siedzibą w Opaczy
 2. Bodycha 8 A, 05-520 Opacz

rep. Kancelaria Adwokacka Rożdżyński-Stańczak i Wspólnicy Adwokat Rożdżyński-Stańczak Włodzimierz

 1. Limanowskiego 11 P, 02-943 Warszawa
 2. Logis Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe sp. z o.o. w Kielcach
 3. Sieje 121 A, 25-561 Kielce

      rep. Fijałkowski, Gonigroszek & Partnerzy Kancelaria Adwokacko-Radcowska

      Radca Prawny Gonigroszek Marcin

 1. Żelazna 41/1, 25-014 Kielce
 2. Gad Konrad

rep. Kancelaria Radców Prawnych Urszula Miernik, Wojciech Chłopek Spółka Partnerska

Radca Prawny Miernik Urszula

 1. Batalionów Chłopskich 71, 25-671 Kielce
 2. SG Equipment Leasing Polska sp. z o.o. w Warszawie
 3. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

rep. Polskie Usługi Finansowe sp. z o.o. Radca Prawny Kitler Agnieszka

 1. Bonifraterska 17 VI p., 00-203 Warszawa
 2. CF 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(poprzednio: Bank Spółdzielczy w Kielcach)

 1. Próżna 9, 00-107 Warszawa

rep. Cantrum Finansowe S.A. Radca Prawny Borowiecki Miłosz

 1. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

przystąpił do opisu i oszacowania udziału w wysokości 312/800 części w nieruchomości, położonej w miejscowości Brynica, gm. Piekoszów, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00124480/0, należącej do dłużnika:

 1. Garmulewicz Michał

Umer 10 A, 26-050 Zagnańsk

adres dodatkowy:

 1. Norwida 4/11, 25-410 Kielce

 

Rozpoczęcie opisu i oszacowania wyżej wymienionego udziału 312/800 w nieruchomości nastąpi w dniu: 11 stycznia 2021 r. o godz. 10:30 w miejscu położenia tej nieruchomości.

Natomiast ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowego udziału 312/800 w nieruchomości i podpisanie protokołu nastąpi w dniu: 16 lutego 2021 r. o godz. 14:30 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.