OBWIESZCZENIE Kmp 20/13: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt Kmp 20/13
Kielce, dnia 10-02-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Kmp 20/13 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzycieli:

  1. Syska Karolina i Syska Mateusz

rep. przez przedstawiciela ustawowego matkę:

Syska Renata

  1. Norwida 3/20, 25-410 Kielce
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
  3. Targowa 18, 25-520 Kielce

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, gm. Miedziana Góra, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00119307/6, należącej do dłużnika:

Syska Maciej

  1. Jeziorańskiego 57/17

25-435 Kielce

 

Ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości i podpisanie protokołu nastąpi w dniu: 16 marca 2021 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.