OBWIESZCZENIE GKM 42/19, KM 1203/18, KM 532/19, KM 242/19, GKM 141/19, KM 1473/19, KM 1474/19, GKM 169/19, GKM 206/19, KM 2075/17: Opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria nr VII w Kielcach

25-522 Kielce, ul.  Nowy Świat 38/4

tel/fax.: 413622296, email: kielce4@komornik.pl, www.komornikkielce.eu

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 17102026290000920200158733

E PUAP: /KS_PawelKulaga/domyslna

Sygn. akt GKM 42/19, KM 1203/18, KM 532/19, KM 242/19, GKM 141/19, KM 1473/19, KM 1474/19, GKM 169/19, GKM 206/19, KM 2075/17
Kielce, dnia 02-03-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  GKm 42/19 sp.: ss

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga zawiadamia, że na wniosek wierzycieli:

 1. UPS SCS (Polska) sp. z o.o. w Warszawie
 2. Komitetu Obrony Robotników 47, 01-146 Warszawa

rep. UPS Polska sp. z o.o. w Warszawie Radca Prawny Sawicki Szymon

 1. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa
 2. mBank S.A. w Warszawie
 3. Senatorska 18, 00-950 Warszaw
 4. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
 5. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

rep. Radca Prawny Fonfara Łukasz

Plac Niepodległości 2, 25-001 Kielce

 1. Wleklak Andrzej
 2. Nadmorska 7C, 84-310 Lębork

rep. P&K Kancelaria Radców Prawnych M. Pohl M. Kozłowska Radca Prawny Kozłowska Marta

 1. Staromiejska 29, 84-300 Lębork
 2. DMK Sp. z o.o. w Warszawie
 3. Jerozolimskie 123A/11, 02-017 Warszawa

rep. Kancelaria Radcy Prawnego Gołuński Wacław

 1. Dubois 16 A/1, 78-100 Kołobrzeg
 2. Gmina Kielce
 3. Rynek 1, 25-303 Kielce

rep. Radca Prawny Rzęsista-Wilczyńska Monika

 1. Loycon Systems Sp. z o. o. w Krakowie
 2. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków

rep. Kancelaria Adwokacka Adwokat Rygoł – Kościarz Magdalena

 1. Brodowicza 11/2, 31-518 Kraków
 2. Chojnowska Julia
 3. Piaskowa 46, 18-400 Łomża

rep. Kancelaria Adwokacka Adwokat Wigda Adam

 1. Wojska Polskiego 18 B, 19-200 Grajewo

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 4, dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00055201/6, należącej do dłużnika:

Kumor Jakub

 1. Grodowa 7B, 26-050 Tumlin-Węgle

adres do doręczeń:

 1. IX Wieków Kielce 16/1, 25-516 Kielce

 

Ukończenie opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości i podpisanie protokołu nastąpi w dniu:

13 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Pawła Kułagi mieszczącej się w Kielcach, ul. Nowy Świat 38/4.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.